KURUMSAL

İş Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikamız

Biz CESAN olarak çalışanlarımıza, yan sanayilerimize, müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Öncelikli hedefimiz olan sıfır kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, işyerinde kullanılan makinelerin makine güvenliğini sağlamak, mevcut enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanarak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla; İş Sağlığı Güvenliği, Çevre / Enerji Mevzuatları ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi, Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi ve kişisel koruyucu donanımlarının eksiksiz olmasını, Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak, acil durum hazırlığı, yangından korunma, yasaklı kimyasal madde kullanımını önleme kültürünü yerleştirmeyi, İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı, Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp,enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi, Yaralanmaları ve iş yeri ergonomisini sağlayarak sağlık bozulmalarını önlemeyi, İSG yönetimi ve performansını sürekli olarak iyileştirmeyi, kirliliği önlemeyi, enerji performansının artırılması için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı, İş Sağlığı-Güvenliği, Çevre ve Enerji politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Genel Müdür Cemal KUŞ

©2018 - CE PLASTİK KALIP METAL VE İNŞ.LTD.ŞTİ.. Tüm Hakları Saklıdır. TTKobi Hazır Web Sitesi